top of page

GET IN TOUCH

Thua dat so 247, ap Dong So, xa Lai Uyen, huyen

Bau Bang, tinh Binh Duong, Vietnam

Mr.Wu Cheng Yang

Sales Manager

mtv861108@gmail.com

pingwu_90@outlook.com

 

TEL: +84 274 3551 696

FAX: +84 274 3551 659

bottom of page